Så här gör du för att bli medlem:

Sätt in 150 kronor på Plusgiro: 90 03 41-9 eller Bankgiro: 900-3419 eller
Swish: 123 900 3419 Skriv: Medlem, namn och adress.
Som medlem kommer du att få information från Sam-Hjälp 4ggr/år, bli kallad till årsmöte och inbjuden till höstfest.