Bulgarien

  • Pastor i staden Pazardjik är vår kontaktperson.

Sam-Hjälp nysatsar i Bulgarien! Under många år har Bulgarien varit på tal som ett lämpligt objekt för SAM-Hjälp men de rätta kontakterna har inte hittats och därmed har dörrarna varit stängda. Efter år av längtan efter att få lyda kallelsen och uppdraget var glädjen nu stor.