Lettland april 2017

 • I centrum i de stora städerna kan affärsgatorna se ut som i Sverige.

 • …men på innergårdarna syns fattigdomen tydligt.

 • Många familjer har utedass.

 • Sam-Hjälps samarbetspartner är en församling i Daugavpils. Här är svenska gardiner och möbler mycket välkomna.

 • Svenska konferensmöbler blir cafémöbler i kyrkan.

 • Tack vare Sam-Hjälp m. fl. får skolbarnen kläder, bra möbler och annan skolutrustning.

 • I kyrkans ”gratisbutik” delar man ut kläder.

 • Kyrkan driver ett rehabcenter för drogmissbrukare och hemlösa.

 • Ett värmande mål mat betyder mycket.

 • Detta enkla hus är både ett hem och en kyrka…

 • Här bor Rosa (t h) och här samlar hon barn från socialt utsatta familjer för bibel-undervisning och en stunds gemenskap.

 • …och lite fika i det enkla köket.

 • På lägergården utanför Daugavpils har man framtidsplaner och bygger servicehus med dusch och toalett.

 • Visionerna för framtiden är många.

Allt sedan Lettland blev självständigt 1991 har de kämpat med finanskriser. Samtidigt som de försöker göra sig oberoende av Ryssland är de i starkt beroendeställning inte minst vad det gäller landets energiförsörjning. Ett stort problem är att landets unga väljer att lämna landet till förmån för drömmen av välavlönat arbete i något annat land i Europa. Latgale, regionen längst i sydöstra delen av Lettland, betraktas av EU som Europas fattigaste område. Här bor till största delen rysk befolkning. Den största staden i området är Daugavpils. Genom årens lopp har Sam-Hjälp lastbilar lastat av sin last med hjälpsändningar ett stort antal gånger, de senaste åren ca 10 ggr/år. Hjälpen går till en frikyrkoförsamling i stan som leds av den rysk/svenske pastorn Nikolai Shevshuk. Församlingen har ett enormt stort humanitärt arbete. De har år efter år tagit sig an de allra fattigaste och utslagna människor. Dagligen ger de ca 150 människor varm lagad mat.
Det är en gigantisk uppgift som utförs av en församling som inte har några ekonomiska tillgångar. Däremot har de ett stort och vittförgrenat nätverk av sponsorer i Sverige och Norge. Sam-Hjälp stöder bland annat ett mat bespisnings projekt för ca 45 barn i ett fattigt bostadsområde i stadens utkant.