Moldavien

 • Avlastning

 • Avlastning av bl a skolbänkar

 • En kyrka i Moldavien

 • Så här ser det ut inne i kyrkan

 • Utspisning av mat till behövande

Under många års tid har Moldavien uppgetts vara Europas fattigaste land. Tyvärr verkar det förbli så. Under lång tid har de haft stora problem att tillsätta landets ledare. Det genererar tyvärr inga investeringar för landet utan snarare skapar det apati och depression. Fattigdomen är stor och utbredd. Sam-Hjälp kanaliserar sin hjälp genom en pingstförsamling i huvudstaden Chisinau. Med stor glädje har vi fått uppleva att vi kunnat vara till stor hjälp i församlingens utbredda och unika arbete bland fattiga. De har startat och driver landets enda kristna grundskola. Myndigheterna genomför hårda kontroller hårdare, troligen strängare än någon annan skola. Trots det har de inte fått någon anmärkning. Tio familjer utgör tillsammans församlingens barnhem. Varje familj har sina egna barn och utöver det tar de emot omhändertagna barn som får ingå i familjen. De bor i var sitt hus på samma område en bit utanför staden. Där får före detta gatubarn, föräldralösa barn med flera ett nytt kärleksfullt hem.
Hit skickar Sam-Hjälp hjälpsändningar med allt vad som kan komma till hjälp för barnen, skolan och fattiga familjer.

 • Inlämning av skänkta saker!

  Välkommen att lämna in dina skänkta saker på Tisdagar och Torsdagar kl. 9.30-14.00 och även under butikens öppettider.
  Har du ingen möjlighet att komma och lämna större saker, t. ex möbler, ringer du 036-177090 så kommer vi och hämtar. Tack för din gåva!

 • Godkända som mottagare!!

  Skattereduktion för gåvor till välgörenhet

  Den 1 juli återinförs skattereduktion för gåvor som skänks till ideell verksamhet. För att avdraget ska kunna utnyttjas ska minst 2 000 kronor ha skänkts under året. Gåvomottagarna ska vara godkända av Skatteverket. Nu återinförs skattereduktion för pengagåvor till svenska stiftelser, svenska ideella föreningar och svenskregistrerade trossamfund vars ändamål är att främja social hjälpverksamhet eller vetenskaplig forskning. Den som har fyllt 18 år och har skänkt minst 2 000 kronor under ett år får dra av 25 procent av det skänkta beloppet. De enskilda pengagåvorna får inte vara mindre än 200 kronor för att vara avdragsgilla.

  – Du kan dra av 1 500 kronor om året. Avdraget är 25 procent så för att kunna dra av 1 500 ska du totalt ha skänkt 6 000 kronor,
  säger Helena Jangel Stridh, verksamhetsutvecklare på Skatteverket.

 • Betala gärna med Swish..