Moldavien

  • Avlastning

  • Avlastning av bl a skolbänkar

  • En kyrka i Moldavien

  • Så här ser det ut inne i kyrkan

  • Utspisning av mat till behövande

Under många års tid har Moldavien uppgetts vara Europas fattigaste land. Tyvärr verkar det förbli så. Under lång tid har de haft stora problem att tillsätta landets ledare. Det genererar tyvärr inga investeringar för landet utan snarare skapar det apati och depression. Fattigdomen är stor och utbredd. Sam-Hjälp kanaliserar sin hjälp genom en pingstförsamling i huvudstaden Chisinau. Med stor glädje har vi fått uppleva att vi kunnat vara till stor hjälp i församlingens utbredda och unika arbete bland fattiga. De har startat och driver landets enda kristna grundskola. Myndigheterna genomför hårda kontroller hårdare, troligen strängare än någon annan skola. Trots det har de inte fått någon anmärkning. Tio familjer utgör tillsammans församlingens barnhem. Varje familj har sina egna barn och utöver det tar de emot omhändertagna barn som får ingå i familjen. De bor i var sitt hus på samma område en bit utanför staden. Där får före detta gatubarn, föräldralösa barn med flera ett nytt kärleksfullt hem.
Hit skickar Sam-Hjälp hjälpsändningar med allt vad som kan komma till hjälp för barnen, skolan och fattiga familjer.