Mottagare

Sam-Hjälps mottagarländer består av 8 länder i forna Östeuropa. 

Allt började år 1989 med enstaka hjälpsändningar till Rumänien i samarbete med andra organisationer. Sedan har det utökats med ytterligare 7 länder. Det senaste landet som Sam-Hjälp bistår är Bulgarien.