Rumänien

Sam-Hjälp historia började med enstaka hjälpsändningar till Rumänien i samarbete med andra organisationer. Då för mer än 20 år sedan blev Rumänien högaktuellt för oss svenska genom massmedia. Hemma i TV-fåtöljens ombonade miljö slängdes vi rakt in i verkligheten för 100.000-tals barn som levde på barnhem i Rumänien. Efter Ceausescu död öppnades Rumänien och det blev större möjligheter att köra hjälpsändningar. Under ett års tid byggdes det upp ett kontaktnät i Rumänien och genom effektivt arbete kunde Sam-hjälp sända iväg över 60 transporter.
Genom årens lopp har Sam-Hjälp genomfört många projekt i Rumänien. Trots att vi ser stora förändringar i landet under dessa 20 år är det beklämmande att det fortfarande råder stor fattigdom.
I Rumänien är Sam-Hjälp starkt engagerade i olika projekt för barn.
•Förebyggande arbete i familjer för att undvika att barnen behöver omhändertas
•Matutdelning
•Barnhem
•Fosterhemsboende
•Skola
•Ungdomsboende

Genom evangeliska församlingar är Sam-Hjälp också engagerade i
•Församlingsarbete
•Evangelisation bland döva