Serbien

När kriget var ett faktum på Balkan var Sam-Hjälp mycket aktiva med hjälpsändningar till många olika länder i området. Då krävdes det tillstånd från FN. Idag är det längesedan kriget slutade och för länge sedan har kraven på FN tillstånd upphört. Däremot har behovet på hjälp inte upphört.
Arbetslösheten beräknas vara mer än 30 %, vilket medför att många familjer lever under mycket knappa förhållanden. Serbien har liksom många andra länder i Östeuropa problem med korruption och ekonomisk brottslighet. För Serbiens del kan det ses som ett resultat av många års sanktioner och hyperinflation efter kriget. Sam-Hjälp har sedan 1992 stött olika inhemska hjälporganisationers arbete genom att skicka humanitär hjälp såsom skolbänkar, kontorsmöbler, ambulanser, sjukvårdsutrustningar, tandläkarutrustning, mat och kläder till utslagna familjer.

 • Inlämning av skänkta saker!

  Välkommen att lämna in dina skänkta saker på Tisdagar och Torsdagar kl. 9.30-14.00 och även under butikens öppettider.
  Har du ingen möjlighet att komma och lämna större saker, t. ex möbler, ringer du 036-177090 så kommer vi och hämtar. Tack för din gåva!

 • Godkända som mottagare!!

  Skattereduktion för gåvor till välgörenhet

  Den 1 juli återinförs skattereduktion för gåvor som skänks till ideell verksamhet. För att avdraget ska kunna utnyttjas ska minst 2 000 kronor ha skänkts under året. Gåvomottagarna ska vara godkända av Skatteverket. Nu återinförs skattereduktion för pengagåvor till svenska stiftelser, svenska ideella föreningar och svenskregistrerade trossamfund vars ändamål är att främja social hjälpverksamhet eller vetenskaplig forskning. Den som har fyllt 18 år och har skänkt minst 2 000 kronor under ett år får dra av 25 procent av det skänkta beloppet. De enskilda pengagåvorna får inte vara mindre än 200 kronor för att vara avdragsgilla.

  – Du kan dra av 1 500 kronor om året. Avdraget är 25 procent så för att kunna dra av 1 500 ska du totalt ha skänkt 6 000 kronor,
  säger Helena Jangel Stridh, verksamhetsutvecklare på Skatteverket.

 • Betala gärna med Swish..