Serbien

När kriget var ett faktum på Balkan var Sam-Hjälp mycket aktiva med hjälpsändningar till många olika länder i området. Då krävdes det tillstånd från FN. Idag är det längesedan kriget slutade och för länge sedan har kraven på FN tillstånd upphört. Däremot har behovet på hjälp inte upphört.
Arbetslösheten beräknas vara mer än 30 %, vilket medför att många familjer lever under mycket knappa förhållanden. Serbien har liksom många andra länder i Östeuropa problem med korruption och ekonomisk brottslighet. För Serbiens del kan det ses som ett resultat av många års sanktioner och hyperinflation efter kriget. Sam-Hjälp har sedan 1992 stött olika inhemska hjälporganisationers arbete genom att skicka humanitär hjälp såsom skolbänkar, kontorsmöbler, ambulanser, sjukvårdsutrustningar, tandläkarutrustning, mat och kläder till utslagna familjer.