Ukraina

Ukraina är Europas näst största land, där bor över 45 miljoner människor. Det är ett bördigt jordbruksland med flera svart jord och möjligheter till bevattning från många floder. Det har i historien kallats Sovjets kornbod. Tyvärr finns inte resurserna till att ta vara på denna naturtillgång. För en svensk jordbruksarbetare är det en sorg att resa genom landet och se hur dåligt naturtillgångarna tas till vara. Landet slits mellan samarbetsavtal med grannländerna och den nyfikenheten att närmar sig EU. Mellan alla politiska bråk och åsikter finns folket som upplever att pengarna blir mindre och mindre värda. Landet sliter med gammal sovjetstandard i såväl arbetssätt som tillgångar. Skolor och sjukhus är rejält nerslitna. Många familjer lever i mycket torftiga och fattiga bostäder som saknar all bekvämlighet. I staden Berdyciv samarbetar Sam-Hjälp med olika församlingar. Via dem kanaliseras hjälpen ut som kommer med Sam-Hjälps lastbilar. För församlingarna innebär det mycket arbete. Dels ett gigantiskt arbete med alla papper och tillstånd vad det gäller tullens importbestämmelser för hjälpsändning och dels givetvis det praktiska arbetet för att fördela godset. Ibland får församlingarna väntar i månader innan tullen beviljar papperen. Under tiden ligger hjälpsändningen magasinerad i deras kyrka och ta en massa utrymme som givetvis behövs till annat. Församlingen har ett fungerande socialt arbete och utför ett effektivt arbete.

Bilderna ovan är från arbetet med församlingshuset i Pjatka.

 • Betala gärna med Swish..

 • Inlämning av skänkta saker!

  Välkommen att lämna in dina skänkta saker på Tisdagar och Torsdagar kl. 9.30-14.00 och även under butikens öppettider.
  Har du ingen möjlighet att komma och lämna större saker, t. ex möbler, ringer du 036-177090 så kommer vi och hämtar. Tack för din gåva!

 • Godkända som mottagare!!

  Skattereduktion för gåvor till välgörenhet

  Den 1 juli återinförs skattereduktion för gåvor som skänks till ideell verksamhet. För att avdraget ska kunna utnyttjas ska minst 2 000 kronor ha skänkts under året. Gåvomottagarna ska vara godkända av Skatteverket. Nu återinförs skattereduktion för pengagåvor till svenska stiftelser, svenska ideella föreningar och svenskregistrerade trossamfund vars ändamål är att främja social hjälpverksamhet eller vetenskaplig forskning. Den som har fyllt 18 år och har skänkt minst 2 000 kronor under ett år får dra av 25 procent av det skänkta beloppet. De enskilda pengagåvorna får inte vara mindre än 200 kronor för att vara avdragsgilla.

  – Du kan dra av 1 500 kronor om året. Avdraget är 25 procent så för att kunna dra av 1 500 ska du totalt ha skänkt 6 000 kronor,
  säger Helena Jangel Stridh, verksamhetsutvecklare på Skatteverket.