Vitryssland

Vitryssland är ett spännande och omdiskuterat land. I nyhetsmedier i Europa har det gjort sig känt inte minst för sina sk demokratiska val. Landets hålls i ett järngrepp och allt kontrolleras mycket noggrant. När Sam-Hjälp började med hjälpsändningar för ca 5 år sedan bävade vi inför uppgiften att lyckas få in hjälpen. Men med duktiga medarbetare i landet som är väl insatta i vad som är tillåtet och vad som krävs har vi kunnat köra hjälpsändningar till ett flertal olika platser. Vi har också kunnat leverera ambulanser till flera olika städer.
Nu har landet en svår ekonomisk kris som medfört att levnadsstandarden minskats för det stora flertalet familjer och att budgeten för offentlig verksamhet om möjligt blivit ännu snävare. Detta gör att den hjälp som anländer med Sam-Hjälps långtradare blir till ännu större hjälp och blir ännu mera uppskattad än tidigare. Hjälpen når fram till fattiga, till skolor, församlingar, barnhem, sjukhus med flera.

 • Inlämning av skänkta saker!

  Välkommen att lämna in dina skänkta saker på Tisdagar och Torsdagar kl. 9.30-14.00 och även under butikens öppettider.
  Har du ingen möjlighet att komma och lämna större saker, t. ex möbler, ringer du 036-177090 så kommer vi och hämtar. Tack för din gåva!

 • Godkända som mottagare!!

  Skattereduktion för gåvor till välgörenhet

  Den 1 juli återinförs skattereduktion för gåvor som skänks till ideell verksamhet. För att avdraget ska kunna utnyttjas ska minst 2 000 kronor ha skänkts under året. Gåvomottagarna ska vara godkända av Skatteverket. Nu återinförs skattereduktion för pengagåvor till svenska stiftelser, svenska ideella föreningar och svenskregistrerade trossamfund vars ändamål är att främja social hjälpverksamhet eller vetenskaplig forskning. Den som har fyllt 18 år och har skänkt minst 2 000 kronor under ett år får dra av 25 procent av det skänkta beloppet. De enskilda pengagåvorna får inte vara mindre än 200 kronor för att vara avdragsgilla.

  – Du kan dra av 1 500 kronor om året. Avdraget är 25 procent så för att kunna dra av 1 500 ska du totalt ha skänkt 6 000 kronor,
  säger Helena Jangel Stridh, verksamhetsutvecklare på Skatteverket.

 • Betala gärna med Swish..