Vitryssland

Vitryssland är ett spännande och omdiskuterat land. I nyhetsmedier i Europa har det gjort sig känt inte minst för sina sk demokratiska val. Landets hålls i ett järngrepp och allt kontrolleras mycket noggrant. När Sam-Hjälp började med hjälpsändningar för ca 5 år sedan bävade vi inför uppgiften att lyckas få in hjälpen. Men med duktiga medarbetare i landet som är väl insatta i vad som är tillåtet och vad som krävs har vi kunnat köra hjälpsändningar till ett flertal olika platser. Vi har också kunnat leverera ambulanser till flera olika städer.
Nu har landet en svår ekonomisk kris som medfört att levnadsstandarden minskats för det stora flertalet familjer och att budgeten för offentlig verksamhet om möjligt blivit ännu snävare. Detta gör att den hjälp som anländer med Sam-Hjälps långtradare blir till ännu större hjälp och blir ännu mera uppskattad än tidigare. Hjälpen når fram till fattiga, till skolor, församlingar, barnhem, sjukhus med flera.