Konferens i Rumänien

I början av februari anordnades en konferens för ideella hjälporganisationer i Rumänien. Konferensen genomfördes i huvudstaden Bukarest och 25 olika rumänska organisationer var representerade. Ett tiotal svenska hjälporganisationer som tillsammans bildat ett nätverk, Swedish Civil Society Network for Romania (SCSNR), stod för inbjudan och genomförande. Konferensens fokus var socialt utsatta barn och familjer, såväl romer som rumäner. Dagarna var välfyllda av kortare och längre föreläsningar av de rumänska deltagarna. Föreläsningarna speglade en stor bredd av verksamhet som gav uppslag och motivation till nya initiativ. Det gavs också många tillfällen till samtal och nätverkande. Detta utbyte gav inspiration till fortsatt samarbete mellan de rumänska organisationerna. Några viktiga saker som lyftes fram under konferensdagarna var att det är viktigt att fokusera på utsatta barns rättigheter i samhället och inte enbart deras behov. Barnen har rätt till utbildning på lika villkor och de har rätt till en trygg uppväxt utan våld och diskriminering. Fattigdom är inget nytt men på vilket sätt vi bekämpar den kan se olika ut.

Bilden: Marianne Sandqvist tillsammans med Sam-hjälps inbjudna rumänska representanter.

Publicerat den 2 mars