Lyckligt och väl hemma från Ukraina

Sam-Hjälps senaste hjälpsändning gick till Ukraina. Chaufförer var Hans
Larsson och Johan Spånberger. Lasten var fylld med mat, kläder, möbler
och annat som mottagarna längtade efter. Vi mötte dem med några svenska
smörgåsar och fick lyssna till deras erfarenheter. Vi blev oerhört varmt
välkomnade och vi har fått uppleva en så stor gästfrihet. Det tar tid i
tullen men i övrigt har resan gått problemfritt och vi har upplevt så
mycket uppskattning. Vi har bl a besökt ett barnhem och en skola och
mottagarna uttrycker en stor tacksamhet. Församlingen Vefil, som är våra
samarbetsorganisation på plats, hälsar så gott till alla som är med och
på ett eller annat sätt arbetar för att hjälpsändningarna kommer.
Hjälpen når fram!

Publicerat den 24 maj