På resande fot till Lettland..

Vi har varit på resande fot till vår samarbetspartner i Lettland och diskuterat framtida projekt. Vi har besökt rehabiliteringsprojekt för missbrukare, matdistribution, utdelning av kläder till fattiga m m.
Det finns många behov och våra vänner där är så tacksamma för det stöd de får från Sam-Hjälp. På många ställen vi kommer till berättar de att borden, stolarna, skolbänkarna etc är från Sverige.
Tänk vad härligt att det vi har skickat iväg i lastbilen har nått fram och kommer till stor glädje. I huset ovan bor Rosa. I hennes vardagsrum samlas man två gånger i veckan. En gång för att fira gudstjänst och en gång för att ha "bibelskola" för ungdomar från familjer med missbruk.

Publicerat den 13 april