På resande fot till Lettland..

Vi har varit på resande fot till vår samarbetspartner i Lettland och diskuterat framtida projekt. Vi har besökt rehabiliteringsprojekt för missbrukare, matdistribution, utdelning av kläder till fattiga m m.
Det finns många behov och våra vänner där är så tacksamma för det stöd de får från Sam-Hjälp. På många ställen vi kommer till berättar de att borden, stolarna, skolbänkarna etc är från Sverige.
Tänk vad härligt att det vi har skickat iväg i lastbilen har nått fram och kommer till stor glädje. I huset ovan bor Rosa. I hennes vardagsrum samlas man två gånger i veckan. En gång för att fira gudstjänst och en gång för att ha "bibelskola" för ungdomar från familjer med missbruk.

Publicerat den 13 april

 • Betala gärna med Swish..

 • Inlämning av skänkta saker!

  Välkommen att lämna in dina skänkta saker på Tisdagar och Torsdagar kl. 9.30-14.00 och även under butikens öppettider.
  Har du ingen möjlighet att komma och lämna större saker, t. ex möbler, ringer du 036-177090 så kommer vi och hämtar. Tack för din gåva!

 • Godkända som mottagare!!

  Skattereduktion för gåvor till välgörenhet

  Den 1 juli återinförs skattereduktion för gåvor som skänks till ideell verksamhet. För att avdraget ska kunna utnyttjas ska minst 2 000 kronor ha skänkts under året. Gåvomottagarna ska vara godkända av Skatteverket. Nu återinförs skattereduktion för pengagåvor till svenska stiftelser, svenska ideella föreningar och svenskregistrerade trossamfund vars ändamål är att främja social hjälpverksamhet eller vetenskaplig forskning. Den som har fyllt 18 år och har skänkt minst 2 000 kronor under ett år får dra av 25 procent av det skänkta beloppet. De enskilda pengagåvorna får inte vara mindre än 200 kronor för att vara avdragsgilla.

  – Du kan dra av 1 500 kronor om året. Avdraget är 25 procent så för att kunna dra av 1 500 ska du totalt ha skänkt 6 000 kronor,
  säger Helena Jangel Stridh, verksamhetsutvecklare på Skatteverket.