Vi på Sam-Hjälp är tacksamma...

...att kunna summera ännu ett verksamhetsår. Lite intressanta fakta från vårt årsmöte i lördags:


• 31 fullastade långtradare har skickats iväg.

• 1 brandbil från Höglandets Räddningstjänst som hade gått i Ramkvilla fyller nu en viktig funktion i Berdicev, Ukraina.

• 4650 matpaket har delats ut till fattiga familer innan jul.

• 2 större studieresor har anordnats för människor som vill se arbetet på plats. Till Ukraina och Moldavien. 

• 50 riktigt fattiga familjer i Bulgarien har fått ett bidrag för att kunna skicka sina barn till skolan. 

• Olika skolprojekt och försörjningsprojekt har bedrivits i Rumänien.

• + mycket mer som görs

• 160 frivilligarbetare har arbetat med allt från att sköta secondhand-butiken, till att lasta och köra lastbilen. När man har ett 90-konto är det mycket höga krav på att redovisa allting öppet. Hur man bedriver verksamheten och hur pengaflödet är. Administrations- och insamlingskostnader får inte överstiga 25% för att få behålla sitt 90-konto. Vet ni var Sam-Hjälps siffra är?
Jo, 2%. 
2% av insamlade medel går till administrations- och insamlingskostnader. 
Det betyder att här är det ingen som skor sig på dina skänkta pengar.
Hör av dig till oss om du vill veta mer om vår verksamhet Ä vi berättar gärna!

Publicerat den 29 mars

  • Betala gärna med Swish..

  • Inlämning av skänkta saker!

    Välkommen att lämna in dina skänkta saker på Tisdagar och Torsdagar kl. 9.30-14.00 och även under butikens öppettider.
    Har du ingen möjlighet att komma och lämna större saker, t. ex möbler, ringer du 036-177090 så kommer vi och hämtar. Tack för din gåva!

  • Godkända som mottagare!!

    Skattereduktion för gåvor till välgörenhet

    Den 1 juli återinförs skattereduktion för gåvor som skänks till ideell verksamhet. För att avdraget ska kunna utnyttjas ska minst 2 000 kronor ha skänkts under året. Gåvomottagarna ska vara godkända av Skatteverket. Nu återinförs skattereduktion för pengagåvor till svenska stiftelser, svenska ideella föreningar och svenskregistrerade trossamfund vars ändamål är att främja social hjälpverksamhet eller vetenskaplig forskning. Den som har fyllt 18 år och har skänkt minst 2 000 kronor under ett år får dra av 25 procent av det skänkta beloppet. De enskilda pengagåvorna får inte vara mindre än 200 kronor för att vara avdragsgilla.

    – Du kan dra av 1 500 kronor om året. Avdraget är 25 procent så för att kunna dra av 1 500 ska du totalt ha skänkt 6 000 kronor,
    säger Helena Jangel Stridh, verksamhetsutvecklare på Skatteverket.