Vi på Sam-Hjälp är tacksamma...

...att kunna summera ännu ett verksamhetsår. Lite intressanta fakta från vårt årsmöte i lördags:


• 31 fullastade långtradare har skickats iväg.

• 1 brandbil från Höglandets Räddningstjänst som hade gått i Ramkvilla fyller nu en viktig funktion i Berdicev, Ukraina.

• 4650 matpaket har delats ut till fattiga familer innan jul.

• 2 större studieresor har anordnats för människor som vill se arbetet på plats. Till Ukraina och Moldavien. 

• 50 riktigt fattiga familjer i Bulgarien har fått ett bidrag för att kunna skicka sina barn till skolan. 

• Olika skolprojekt och försörjningsprojekt har bedrivits i Rumänien.

• + mycket mer som görs

• 160 frivilligarbetare har arbetat med allt från att sköta secondhand-butiken, till att lasta och köra lastbilen. När man har ett 90-konto är det mycket höga krav på att redovisa allting öppet. Hur man bedriver verksamheten och hur pengaflödet är. Administrations- och insamlingskostnader får inte överstiga 25% för att få behålla sitt 90-konto. Vet ni var Sam-Hjälps siffra är?
Jo, 2%. 
2% av insamlade medel går till administrations- och insamlingskostnader. 
Det betyder att här är det ingen som skor sig på dina skänkta pengar.
Hör av dig till oss om du vill veta mer om vår verksamhet Ä vi berättar gärna!

Publicerat den 29 mars