Du är här:Start > Om Sam-Hjälp > Bli fadder

Bli fadder!

Tillhör du dem som varje dag kan äta dig mätt? Tillhör du dessutom dem som varje månad har pengar över? Tillhör du utöver detta dem som berörs när barn far illa? I så fall uppfyller du allt för att bli en fadder för ett barnhemsbarn. Med 200 kr/månad kan du vara med och totalt förändra ett barns uppväxt. För barnet gör gåvan stor skillnad, du själv kommer troligen inte känna av någon standardsänkning utan snarare en höjning av livskvalitén.
Din gåva förändrar!

PLUSGIRO 90 03 41-9
BANKGIRO: 900-3419