Vad är Sam-Hjälp

Sam-Hjälp är:
• Hjälporganisation som arbetar på kristen grund.

• Förening med drygt 1000 medlemmar.

• Fokus på Östeuropa.

• Kör hjälpsändningar med lastbil.

• Ett stort antal chaufförer som kör utan avlöning.

• Secondhand affär i Jönköping.

• 160 frivilliga arbetare (volontärer)

Sam-Hjälp stöder...

• Skolprojekt
• Barnhem

• Sjukhus

• Sociala projekt 

• Matbespisning för barn

• Flyktinghjälp

• Skolor

• Församlingar

• Familjeprojekt

• Stöd till handikappade

• Hjälp till självhjälp