Transport

Sam-Hjälp Transport AB finns för att kunna utföra transporter på ett funktionellt sätt. Det är helägt av Sam-Hjälp. Med stora långtradare utför vi alla utlands körningar till våra mottagare i olika länder i Östeuropa. Med en mindre lastbil sköter vi transporterna i närområdet. Med den hämtar vi dels gods som ska skickas iväg med våra hjälpsändningar och dels hämtar vi möbler och andra stora saker till vår secondhandaffär. Samtliga bilar har tillstånd för yrkesmässig trafik. Detta ger oss möjlighet att även köra kommersiellt som till exempel ta hemlast till Sverige när vi utfört hjälpsändningar.
Alla transporter körs av helt ideellt arbetande chaufförer. Det gäller både i Sverige och i utlandet. Ett stort antal chaufförer har genom åren kört hjälpsändningar för Sam-Hjälp. Tack vare deras stora insats av tid, energi och tålamod har transport efter transport kunna skickas iväg. Varje transport till något av våra mottagare länder körs av två chaufförer. 
Våra chaufförer blir våra bästa informatörer om att hjälpen når fram. De flesta av dem kan berätta om många intressanta, märkliga upplevelser. Stort tålamod och kompetens krävs när de ska ta sig igenom olika länders gränser, köra på dåliga, okända vägar som är dåligt skyltade. Tack vare chaufförernas oavlönade insats kan Sam-Hjälp sända iväg sändning efter sändning med hjälp till nödlidande. Ca 40 transporter utför varje år.

 • Inlämning av skänkta saker!

  Välkommen att lämna in dina skänkta saker på Tisdagar och Torsdagar kl. 9.30-14.00 och även under butikens öppettider.
  Har du ingen möjlighet att komma och lämna större saker, t. ex möbler, ringer du 036-177090 så kommer vi och hämtar. Tack för din gåva!

 • Betala gärna med Swish..

 • Godkända som mottagare!!

  Skattereduktion för gåvor till välgörenhet

  Den 1 juli återinförs skattereduktion för gåvor som skänks till ideell verksamhet. För att avdraget ska kunna utnyttjas ska minst 2 000 kronor ha skänkts under året. Gåvomottagarna ska vara godkända av Skatteverket. Nu återinförs skattereduktion för pengagåvor till svenska stiftelser, svenska ideella föreningar och svenskregistrerade trossamfund vars ändamål är att främja social hjälpverksamhet eller vetenskaplig forskning. Den som har fyllt 18 år och har skänkt minst 2 000 kronor under ett år får dra av 25 procent av det skänkta beloppet. De enskilda pengagåvorna får inte vara mindre än 200 kronor för att vara avdragsgilla.

  – Du kan dra av 1 500 kronor om året. Avdraget är 25 procent så för att kunna dra av 1 500 ska du totalt ha skänkt 6 000 kronor,
  säger Helena Jangel Stridh, verksamhetsutvecklare på Skatteverket.