Föreningen Sam-Hjälp

Sam-Hjälp är en förening med drygt 1000 medlemmar. Föreningens målsättning är att bedriva humanitär verksamhetpå kristen grund. Du är också välkommen att vara med i föreningen och på det sättet stödja arbetet. Medlemsavgiften är 150 kr/år.
Som medlem får du kontinuerlig information från Sam-Hjälp. Du är ett verktyg i Herrens hand. Vill du bli använd?