• SAM-hjälp hjälper romer...
    Vill du hjälpa romerna på plats i deras hemländer. Sänd din gåva till SAM-hjälp, 90 03 41-9 eller "Swisha" på nummer 1239003419. Skriv "Romer". 

Föreningen SAM-hjälp

SAM-hjälp är en förening med ca 800 medlemmar. Föreningens målsättning är att bedriva humanitär verksamhet på kristen grund. Du är också välkommen att vara med i föreningen och på det sättet stödja arbetet. Medlemsavgiften är 150 kr/år. Som medlem får du kontinuerlig information från SAM-hjälp. Du är ett verktyg i Herrens hand. Vill du bli använd?