Du är här:Start > VÅRA MOTTAGARE > Lettland

Lettland

  • Barn från en 10-barnsfamilj hämtar vatten från en brunn.

  • En lettisk familj...

  • Matbespisningen som SAM-hjälp stöder...

  • Matbespisningen som SAM-hjälp stöder...

  • Matbespisningen som SAM-hjälp stöder...

  • Ett kök kan se ut så här hos en fattig familj...

  • Våren 2013 var ungdomar från Allianskyrkan och Korskyrkan i Jönköping på studiebesök i Daugvapils...

Allt sedan Lettland blev självständigt 1991 har de kämpat med finanskriser. Samtidigt som de försöker göra sig oberoende av Ryssland är de i starkt beroendeställning inte minst vad det gäller landets energiförsörjning. Ett stort problem är att landets unga väljer att lämna landet till förmån för drömmen av välavlönat arbete i något annat land i Europa. Latgale, regionen längst i sydöstra delen av Lettland, betraktas av EU som Europas fattigaste område. Här bor till största delen rysk befolkning. Den största staden i området är Daugavpils. Genom årens lopp har SAM-hjälp lastbilar lastat av sin last med hjälpsändningar ett stort antal gånger, de senaste åren ca 10 ggr/år. Hjälpen går till en frikyrkoförsamling i stan som leds av den rysk/svenske pastorn Nikolai Shevshuk. Församlingen har ett enormt stort humanitärt arbete. De har år efter år tagit sig an de allra fattigaste och utslagna människor. Dagligen ger de ca 150 människor varm lagad mat.
Det är en gigantisk uppgift som utförs av en församling som inte har några ekonomiska tillgångar. Däremot har de ett stort och vittförgrenat nätverk av sponsorer i Sverige och Norge. SAM-hjälp stöder bland annat ett mat bespisnings projekt för ca 45 barn i ett fattigt bostadsområde i stadens utkant.

Bilden ovan, SAM-hjälps kontakt i Lettland, Nikolai Schevchuk tillsammans med en kvinna med två barn som har fått hjälp med mat och husrum.