Du är här:Start > Mottagare > Ukraina

Ukraina

Ukraina är Europas näst största land, där bor över 45 miljoner människor. Det är ett bördigt jordbruksland med flera svart jord och möjligheter till bevattning från många floder. Det har i historien kallats Sovjets kornbod. Tyvärr finns inte resurserna till att ta vara på denna naturtillgång. För en svensk jordbruksarbetare är det en sorg att resa genom landet och se hur dåligt naturtillgångarna tas till vara. Landet slits mellan samarbetsavtal med grannländerna och den nyfikenheten att närmar sig EU. Mellan alla politiska bråk och åsikter finns folket som upplever att pengarna blir mindre och mindre värda. Landet sliter med gammal sovjetstandard i såväl arbetssätt som tillgångar. Skolor och sjukhus är rejält nerslitna. Många familjer lever i mycket torftiga och fattiga bostäder som saknar all bekvämlighet. I staden Berdyciv samarbetar Sam-Hjälp med olika församlingar. Via dem kanaliseras hjälpen ut som kommer med Sam-Hjälps lastbilar. För församlingarna innebär det mycket arbete. Dels ett gigantiskt arbete med alla papper och tillstånd vad det gäller tullens importbestämmelser för hjälpsändning och dels givetvis det praktiska arbetet för att fördela godset. Ibland får församlingarna väntar i månader innan tullen beviljar papperen. Under tiden ligger hjälpsändningen magasinerad i deras kyrka och ta en massa utrymme som givetvis behövs till annat. Församlingen har ett fungerande socialt arbete och utför ett effektivt arbete.

Bilderna ovan är från arbetet med församlingshuset i Pjatka.