Ambulans levererad till Vrsac, Serbien.

I mitten av augusti hämtades ambulansen av Jon Pitik. Transporten gick bra, nu pågår tull och registrering av ambulansen. Vi räknar med att i september kommer ambulansen att börja användas. Sam-Hjälp har fått ta emot stor tacksamhet från sjukhuset i Vrsac.

Publicerat den 10 september