Besök från Ukraina!

I slutet av vecka 9 kommer det gäster från Sam-Hjälps samarbetsorganisation Church Vefil i Ukraina till Huskvarna och Jönköping. Det är Yuriy Voloshyn som är pastor och leder arbetet med att ta emot Sam-Hjälps hjälptransporter.
Med honom kommer ytterligare en Yuriy, som arbetar med evangelisation och är med i det praktiska arbetet vid församlingsgården Piatka.

Vill ni träffa dem och finns det flera tillfällen
• Fredag 1 mars kl 19:00 Ä Bönekväll på Sam-Hjälp, Kungsängsvägen 5 där de delar med sig av sina berättelser.

• Söndag 3 mars kl 10:00 Ä Gudstjänst i Allianskyrkan, Huskvarna.
Yuriy Voloshyn predikar m m. Välkomna!

Publicerat den 27 februari