Besök från Ukraina!

I slutet av vecka 9 kommer det gäster från Sam-Hjälps samarbetsorganisation Church Vefil i Ukraina till Huskvarna och Jönköping. Det är Yuriy Voloshyn som är pastor och leder arbetet med att ta emot Sam-Hjälps hjälptransporter.
Med honom kommer ytterligare en Yuriy, som arbetar med evangelisation och är med i det praktiska arbetet vid församlingsgården Piatka.

Vill ni träffa dem och finns det flera tillfällen
• Fredag 1 mars kl 19:00 Ä Bönekväll på Sam-Hjälp, Kungsängsvägen 5 där de delar med sig av sina berättelser.

• Söndag 3 mars kl 10:00 Ä Gudstjänst i Allianskyrkan, Huskvarna.
Yuriy Voloshyn predikar m m. Välkomna!

Publicerat den 27 februari

 • Inlämning av skänkta saker!

  Välkommen att lämna in dina skänkta saker på Tisdagar och Torsdagar kl. 9.30-14.00 och även under butikens öppettider.
  Har du ingen möjlighet att komma och lämna större saker, t. ex möbler, ringer du 036-177090 så kommer vi och hämtar. Tack för din gåva!

 • Betala gärna med Swish..

 • Godkända som mottagare!!

  Skattereduktion för gåvor till välgörenhet

  Den 1 juli återinförs skattereduktion för gåvor som skänks till ideell verksamhet. För att avdraget ska kunna utnyttjas ska minst 2 000 kronor ha skänkts under året. Gåvomottagarna ska vara godkända av Skatteverket. Nu återinförs skattereduktion för pengagåvor till svenska stiftelser, svenska ideella föreningar och svenskregistrerade trossamfund vars ändamål är att främja social hjälpverksamhet eller vetenskaplig forskning. Den som har fyllt 18 år och har skänkt minst 2 000 kronor under ett år får dra av 25 procent av det skänkta beloppet. De enskilda pengagåvorna får inte vara mindre än 200 kronor för att vara avdragsgilla.

  – Du kan dra av 1 500 kronor om året. Avdraget är 25 procent så för att kunna dra av 1 500 ska du totalt ha skänkt 6 000 kronor,
  säger Helena Jangel Stridh, verksamhetsutvecklare på Skatteverket.