Glädje och tacksamhet i Lettland!

Just nu är David och Ronald i Daugavpils i Lettland med en hjälpsändning och det är med stor tacksamhet och glädje som allt har lastats av för vidare distribution till fattiga familjer, barnhem, rehabcenter mm. Allt har gått bra och vi ber om fortsatt beskydd på resan!

Publicerat den 15 september