Sam-Hjälp har precis nyss kört en hjälpsändning till Lettland.

Rehabprojektet för drog- och alkohol-missbrukare är i full gång. De fortsätter att ge dem mat i kyrkans källare. Det är en mycket utsatt grupp av människor som kommer för att få lagad mat, värme och gemenskap. När behov finns får de också kläder och skor. Just nu hade de stora problem med avloppet i det lilla köket i källaren. De hade varit tvungna att ordnat med en provisorisk lösning som var allt annat än bra. Men fungerade! Varje dag kommer det ca 25 personer. Detta är ett mycket behjärtansvärt arbete för människor som är helt utslagna och inte äger något.

Publicerat den 30 januari

 • Betala gärna med Swish..

 • Inlämning av skänkta saker!

  Välkommen att lämna in dina skänkta saker på Tisdagar och Torsdagar kl. 9.30-14.00 och även under butikens öppettider.
  Har du ingen möjlighet att komma och lämna större saker, t. ex möbler, ringer du 036-177090 så kommer vi och hämtar. Tack för din gåva!

 • Godkända som mottagare!!

  Skattereduktion för gåvor till välgörenhet

  Den 1 juli återinförs skattereduktion för gåvor som skänks till ideell verksamhet. För att avdraget ska kunna utnyttjas ska minst 2 000 kronor ha skänkts under året. Gåvomottagarna ska vara godkända av Skatteverket. Nu återinförs skattereduktion för pengagåvor till svenska stiftelser, svenska ideella föreningar och svenskregistrerade trossamfund vars ändamål är att främja social hjälpverksamhet eller vetenskaplig forskning. Den som har fyllt 18 år och har skänkt minst 2 000 kronor under ett år får dra av 25 procent av det skänkta beloppet. De enskilda pengagåvorna får inte vara mindre än 200 kronor för att vara avdragsgilla.

  – Du kan dra av 1 500 kronor om året. Avdraget är 25 procent så för att kunna dra av 1 500 ska du totalt ha skänkt 6 000 kronor,
  säger Helena Jangel Stridh, verksamhetsutvecklare på Skatteverket.