Sam-Hjälp har precis nyss kört en hjälpsändning till Lettland.

Rehabprojektet för drog- och alkohol-missbrukare är i full gång. De fortsätter att ge dem mat i kyrkans källare. Det är en mycket utsatt grupp av människor som kommer för att få lagad mat, värme och gemenskap. När behov finns får de också kläder och skor. Just nu hade de stora problem med avloppet i det lilla köket i källaren. De hade varit tvungna att ordnat med en provisorisk lösning som var allt annat än bra. Men fungerade! Varje dag kommer det ca 25 personer. Detta är ett mycket behjärtansvärt arbete för människor som är helt utslagna och inte äger något.

Publicerat den 30 januari