Du är här:Start > Om Sam-Hjälp > Transport

Transport

Sam-Hjälp Transport AB finns för att kunna utföra transporter på ett funktionellt sätt. Det är helägt av Sam-Hjälp. Med stora långtradare utför vi alla utlands körningar till våra mottagare i olika länder i Östeuropa. Med en mindre lastbil sköter vi transporterna i närområdet. Med den hämtar vi dels gods som ska skickas iväg med våra hjälpsändningar och dels hämtar vi möbler och andra stora saker till vår secondhandaffär. Samtliga bilar har tillstånd för yrkesmässig trafik. Detta ger oss möjlighet att även köra kommersiellt som till exempel ta hemlast till Sverige när vi utfört hjälpsändningar.
Alla transporter körs av helt ideellt arbetande chaufförer. Det gäller både i Sverige och i utlandet. Ett stort antal chaufförer har genom åren kört hjälpsändningar för Sam-Hjälp. Tack vare deras stora insats av tid, energi och tålamod har transport efter transport kunna skickas iväg. Varje transport till något av våra mottagare länder körs av två chaufförer. 
Våra chaufförer blir våra bästa informatörer om att hjälpen når fram. De flesta av dem kan berätta om många intressanta, märkliga upplevelser. Stort tålamod och kompetens krävs när de ska ta sig igenom olika länders gränser, köra på dåliga, okända vägar som är dåligt skyltade. Tack vare chaufförernas oavlönade insats kan Sam-Hjälp sända iväg sändning efter sändning med hjälp till nödlidande. Ca 40 transporter utför varje år.